De vraag naar goed technisch personeel wordt steeds groter, terwijl het aanbod steeds kleiner wordt. Hoe kan dit? Steeds minder kinderen kiezen voor een technische opleiding. Ze dneken dat ze alleen geld kunnen verdienen achter hun computer en weten niet dat techniek erg leuke en interessant is. Ook hebben ze waarschijnlijk nog nooit met techniek gewerkt.

Stichting Zwaluwstaarten

Wij, van Stichting Zwaluwstaarten, willen hier verandering in aanbrengen. Wij zijn ervan overtuigd, dat als kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en hier dus ervaringen mee opdoen, zij eerder zullen kiezen voor een technische vervolgopleiding. Om deze reden hebben 2 oud-onderwijzers een praktische leermethode bedacht, waar de kinderen ervaring op doen met: materialen, gereedschappen, technische principes, maar vooral met zichzelf. We geven de kinderen zo de mogelijkheid om te ontdekken waar hun eventuele kwaliteiten en interesses liggen en waar niet. We achten dit belangrijk voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Stichting Zwaluwstaarten wil dit realiseren door aantrekkelijke en uitdagende opdrachten voor leerlingen te ontwikkelen. We vinden dat techniek, zoals wij dat verstaan, ervaringsonderwijs is. Daarom nemen we geen toetsen af en hebben we geen verplichte leerstof vastgelegd. Het gemaakte werkstuk laat zien wat de kwaliteit van de opgedane ervaring is.

Neem contact op

 

Twentse Techniekweek 2019

25-29 maart 2019

Naar aanleiding van het succes van vorig jaar wordt in 2019 opnieuw de Twentse Techniek Week georganiseerd. Hoe kunnen we de jeugd op een nog betere en leukere manier kennis laten maken met de prachtige wereld van techniek? Deze vraag stelden wij onszelf bij de evaluatie van de succesvol verlopen editie van voorgaande jaren. Wij willen graag dat techniek in Twente onder de aandacht blijft! Wij denken hieraan te kunnen bijdragen door opnieuw de Twentse Techniek Week te organiseren. Een week die eruit springt, een week waarin kinderen beleven dat techniek erg leuk is en waarin we ze laten beseffen dat we zonder techniek stilstaan.

Van maandag 25 maart tot en met vrijdag 29 maart is het weer zover: dan vindt de Twentse Techniek Week 2019 plaats! Samen met vijf Twentse opleidingscentra (Bouwgilde, REMO West-Twente, Schilder^sCOOL, Transport & Logistiek en InfraVak) wil Stichting Zwaluwstaarten kinderen van groep 7 uit de gemeenten Rijssen-Holten, Enter, Notter en Okkenbroek laten zien hoe leuk het is om te werken in de techniek. Een prachtige samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, met als doel de jeugd te stimuleren in hun keuze voor de technieksector.

Contactgegevens

Stichting Zwaluwstaarten

Adres

Stichting Zwaluwstaarten
Reggesingel 52
7461 AK RIJSSEN

Social Media

Facebook
Twitter